Racordări gaze

Extinderi și racordări rețele gaze

Conductă și branșamente

Rețeaua de distribuție este formată din ansamblul conductelor prin care este adus gazul în perimetrul proprietății tale. Dacă pe strada ta nu există încă o conductă de gaz, în această secțiune regăsești toate informațiile necesare racordării imobilului la rețea.

Ai nevoie de emiterea unui aviz tehnic de principiu atunci când:

 • alimentarea imobilului cu gaz se va face prin realizarea extinderii de conductă și a unui branșament.

Pașii pe care îi ai de parcurs:

 1. Depunere Cerere – Depui Cererea de Racordare și Anexa 1, împreună cu documentele menționate pe verso, prin poștă/fizic la unul dintre Birourile de Informare și Relații cu Publicul ale Distrigaz Sud Rețele.
 2. Înregistrare și tratare Cerere – Analizăm cererea și documentele depuse, după care îți trimitem factura aferentă acestui serviciu pe care trebuie să o achiți. Valoarea maximală a tarifului de analiză a cererii de racordare este de 70 lei, conform ordinului A.N.R.E. nr. 165, publicat în M.O. nr. 769, la data 10.09.2018.
 3. Emitere Ofertă – Stabilim soluția tehnică și îți trimitem: avizul tehnic de principiu, schița cu soluția optimă de alimentare, contractul de racordare, contractul de co-finanțare și informarea de costuri.
 4. Selectare Proiectant/Executant – După recepționarea documentelor, selectezi compania cu care vei lucra pentru extinderea de conductă și realizarea racordului: Distrigaz Sud Rețele sau un Operator Economic autorizat A.N.R.E.
  În situația în care optezi pentru oferta transmisă de noi, tot ce trebuie să faci este să achiți contravaloarea tarifelor de extindere și racordare și să expediezi contractele semnate împreună cu dovada plății pentru aceste servicii.
  Dacă decizi să realizezi extinderea de conductă și racordul cu un Operator Economic autorizat A.N.R.E., ne vei notifica cu privire la opțiunea ta. Noi vom încheia un contract de prestări servicii cu operatorul ales, vom reface contractele de racordare și de co-finanțare și ți le vom transmite în vederea semnării.
 5. Etape premergătoare execuției lucrării – Indiferent de compania cu care ai optat să realizezi extinderea de conductă și racordul, există o serie de etape ce vor fi parcurse înainte de faza de execuție a acestuia. Etapele constau în: întocmirea proiectului lucrării, obținerea Certificatului de Urbanism, avizelor de la deținătorii de utilități solicitate prin Certificat și obținerea Autorizației de Construire.
 6. Execuția lucrării – Ulterior obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor, societatea responsabilă va executa lucrările de extindere conductă și de racordare.
  Calitatea lucrării și respectarea proiectului în etapa de execuție, vor fi monitorizate de către un angajat DGSR.
 7. Recepția și punerea în funcțiune – După finalizarea lucrărilor de extindere conductă și de racordare, Distrigaz Sud Rețele va recepționa, respectiv va pune în funcțiune, lucrarea de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
 8. Instalația de utilizare – Pentru ca imobilul tău să beneficieze de gaze naturale, mai ai de parcurs o singură etapă: realizarea instalației de utilizare. Toate detaliile legate de ce trebuie să faci, le regăsești în secțiunea dedicată.

Documente utile

Branșament

Branșamentul reprezintă conexiunea realizată între conducta de gaz existentă pe strada ta și acea firidă aflată la limita proprietății tale, denumită stație/post de reglare și măsurare al debitului.

În următoarele situații ai nevoie de emiterea unui aviz tehnic de racordare:

 • realizarea unui branșament pentru un imobil nou;
 • reamplasarea/redimensionare a branșamentului existent;
 • separarea dintr-un branșament comun.

Pașii pe care îi ai de parcurs:

  1. Depunere Cerere
   Depui Cererea de Racordare și Anexa 1, împreună cu documentele menționate pe verso, prin poștă/fizic la unul dintre Birourile de Informare și Relații cu Publicul ale Distrigaz Sud Rețele.
  2. Înregistrare și tratare Cerere
   Analizăm cererea și documentele depuse, după care îți trimitem factura aferentă acestui serviciu pe care trebuie să o achiți. Valoarea maximală a tarifului de analiză a cererii de racordare este de 70 lei, conform ordinului A.N.R.E. nr. 165, publicat în M.O. nr. 769, la data 10.09.2018.
  3. Emitere Ofertă
   Stabilim soluția tehnică și îți trimitem: avizul tehnic de racordare, schița cu soluția optimă de alimentare, contractul de racordare și informarea de costuri.
  4. Selectare Proiectant/Executant
   După recepționarea documentelor, selectezi compania cu care vei lucra pentru realizarea racordului: Distrigaz Sud Rețele sau un Operator Economic autorizat A.N.R.E.
   În situația în care optezi pentru oferta transmisă de noi, tot ce trebuie să faci este să achiți contravaloarea lucrării de racordare și să expediezi contractul semnat împreună cu dovada plății pentru acest serviciu.
   Dacă decizi să realizezi racordul cu un Operator Economic autorizat A.N.R.E., ne vei notifica cu privire la opțiunea ta. Noi vom încheia un contract de prestări servicii cu operatorul ales, vom reface contractul de racordare și ți-l vom transmite în vederea semnării.
  5. Etape premergătoare execuției lucrării
   Indiferent de compania cu care ai optat să realizezi racordul, există o serie de etape ce vor fi parcurse înainte de faza de execuție a acestuia. Etapele constau în: întocmirea proiectului lucrării, obținerea Certificatului de Urbanism, avizelor de la deținătorii de utilități solicitate prin Certificat și obținerea Autorizației de Construire.
  6. Execuția lucrării
   Ulterior obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor, societatea responsabilă va executa lucrarea de racordare.
   Calitatea lucrării și respectarea proiectului în etapa de execuție, vor fi monitorizate de către un angajat DGSR.
  7. Recepția și punerea în funcțiune
   După finalizarea lucrării de racordare, Distrigaz Sud Rețele va recepționa, respectiv va pune în funcțiune, lucrarea de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
  8. Instalația de utilizare
   Pentru ca imobilul tău să beneficieze de gaze naturale, mai ai de parcurs o singură etapă: realizarea instalației de utilizare. Toate detaliile legate de ce trebuie să faci, le regăsești în secțiunea dedicată.
Redimensionare post reglare

Branșamentul reprezintă conexiunea realizată între conducta de gaz existentă pe strada ta și acea firidă aflată la limita proprietății tale, denumită stație/post de reglare și măsurare al debitului.

În următoarele situații ai nevoie de emiterea unui aviz tehnic de racordare:

 • realizarea unui branșament pentru un imobil nou;
 • reamplasarea/redimensionare a branșamentului existent;
 • separarea dintr-un branșament comun.

Pașii pe care îi ai de parcurs:

 1. Depunere Cerere
  Depui Cererea de Racordare și Anexa 1, împreună cu documentele menționate pe verso, prin poștă/fizic la unul dintre Birourile de Informare și Relații cu Publicul ale Distrigaz Sud Rețele.
 2. Înregistrare și tratare Cerere
  Analizăm cererea și documentele depuse, după care îți trimitem factura aferentă acestui serviciu pe care trebuie să o achiți. Valoarea maximală a tarifului de analiză a cererii de racordare este de 70 lei, conform ordinului A.N.R.E. nr. 165, publicat în M.O. nr. 769, la data 10.09.2018.
 3. Emitere Ofertă
  Stabilim soluția tehnică și îți trimitem: avizul tehnic de racordare, contractul de racordare și informarea de costuri. La emiterea acestor documente vei fi notificat prin e-mail.
 4. Selectare Proiectant/Executant
  După recepționarea documentelor, selectezi compania cu care vei lucra pentru realizarea racordului: Distrigaz Sud Rețele sau un Operator Economic autorizat A.N.R.E.
  În situația în care optezi pentru oferta transmisă de noi, tot ce trebuie să faci este să achiți contravaloarea lucrării de racordare și să expediezi contractul semnat împreună cu dovada plății pentru acest serviciu.
  Dacă decizi să realizezi racordul cu un Operator Economic autorizat A.N.R.E., ne vei notifica cu privire la opțiunea ta. Noi vom încheia un contract de prestări servicii cu operatorul ales, vom reface contractul de racordare și ți-l vom transmite în vederea semnării.
 5. Etape premergătoare execuției lucrării
  Indiferent de compania cu care ai optat să realizezi redimensionarea postului de reglare-măsurare, există o serie de etape ce vor fi parcurse înainte de faza de execuție a acestuia. Etapele constau în: întocmirea și verificarea proiectului.
 6. Execuția lucrării
  Ulterior avizării proiectului, societatea responsabilă va executa lucrarea de redimensionare a postului de reglare-măsurare.
  Calitatea lucrării și respectarea proiectului în etapa de execuție, vor fi monitorizate de către un angajat DGSR.
 7. Recepția și punerea în funcțiune
  După finalizarea lucrării, Distrigaz Sud Rețele va recepționa, respectiv va pune în funcțiune, obiectivul sistemului de distribuție a gazelor naturale.
 8. Instalația de utilizare
  Pentru ca imobilul tău să beneficieze de gaze naturale, mai ai de parcurs o singură etapă: realizarea instalației de utilizare . Toate detaliile legate de ce trebuie să faci, le regăsești în secțiunea dedicată.
Reamplasare branșament

Branșamentul reprezintă conexiunea realizată între conducta de gaz existentă pe strada ta și acea firidă aflată la limita proprietății tale, denumită stație/post de reglare și măsurare al debitului.

În următoarele situații ai nevoie de emiterea unui aviz tehnic de racordare:

 • realizarea unui branșament pentru un imobil nou;
 • reamplasarea/redimensionare a branșamentului existent;
 • separarea dintr-un branșament comun.

Pașii pe care îi ai de parcurs:

 1. Depunere Cerere
  Depui Cererea de Racordare și Anexa 1, împreună cu documentele menționate pe verso, prin poștă/fizic la unul dintre Birourile de Informare și Relații cu Publicul ale Distrigaz Sud Rețele.
 2. Înregistrare și tratare Cerere
  Analizăm cererea și documentele depuse, după care îți trimitem factura aferentă acestui serviciu pe care trebuie să o achiți. Valoarea maximală a tarifului de analiză a cererii de racordare este de 70 lei, conform ordinului A.N.R.E. nr. 165, publicat în M.O. nr. 769, la data 10.09.2018.
 3. Emitere Ofertă
  Stabilim soluția tehnică și îți trimitem: avizul tehnic de racordare, contractul de racordare și informarea de costuri. La emiterea acestor documente vei fi notificat prin e-mail.
 4. Selectare Proiectant/Executant
  După recepționarea documentelor, selectezi compania cu care vei lucra pentru realizarea racordului: Distrigaz Sud Rețele sau un Operator Economic autorizat A.N.R.E.
  În situația în care optezi pentru oferta transmisă de noi, tot ce trebuie să faci este să achiți contravaloarea lucrării de racordare și să expediezi contractul semnat împreună cu dovada plății pentru acest serviciu.
  Dacă decizi să realizezi racordul cu un Operator Economic autorizat A.N.R.E., ne vei notifica cu privire la opțiunea ta. Noi vom încheia un contract de prestări servicii cu operatorul ales, vom reface contractul de racordare și ți-l vom transmite în vederea semnării.
 5. Etape premergătoare execuției lucrării
  Indiferent de compania cu care ai optat să realizezi reamplasarea branșamentului (noul racord), există o serie de etape ce vor fi parcurse înainte de faza de execuție a acestuia. Etapele constau în: întocmirea proiectului lucrării, obținerea Certificatului de Urbanism, avizelor de la deținătorii de utilități solicitate prin Certificat, verificarea proiectului și obținerea Autorizației de Construire.
 6. Execuția lucrării
  Ulterior avizării proiectului, societatea responsabilă va executa lucrarea de redimensionare a postului de reglare-măsurare.
  Calitatea lucrării și respectarea proiectului în etapa de execuție, vor fi monitorizate de către un angajat DGSR.
 7. Recepția și punerea în funcțiune
  După finalizarea lucrării, Distrigaz Sud Rețele va recepționa, respectiv va pune în funcțiune, obiectivul sistemului de distribuție a gazelor naturale.
 8. Instalația de utilizare
  Pentru ca imobilul tău să beneficieze de gaze naturale, mai ai de parcurs o singură etapă: realizarea instalației de utilizare . Toate detaliile legate de ce trebuie să faci, le regăsești în secțiunea dedicată.